Středověký most

se nacházel v prodloužení cesty z Pražské brány na Prahu, tedy nedaleko dnešní lávky pro pěší přes Berounku. Poprvé je spolehlivě v písemných pramenech doložen roku 1353; toho roku Jaruška, vdova po Jindřichu Liškovi, odkázala svůj nemovitý majetek dětem a při té příležitosti je uvedeno, že část polností se nacházela „u mostu“. O tom, jak most ve 14. a 15. století vypadal, se můžeme jen dohadovat. Byl nepochybně dřevěný, na konci 16. století je doloženo, že byl chráněn dřevěnou stříškou pokrytou šindelem a stál na silných pilotech doplněných dubovými ledolamy. Městské účty dokládají, že byl mnohokrát opravován. Definitivně zaniká při povodni 10. října roku 1629, kdy údajně některé jeho části odnesla voda až ke Karlštejnu. Dendrochronologický průzkum nalezeného dubového trámu prokázal, že byl vytesán ze stromu pokáceného krátce po roce 1364 a jeho podoba svědčí o tom, že mohl být součástí starého dřevěného mostu.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/beroun/161-2709-bagry-objevily-zbytky-stredovekeho-mostu.html

nahoru