Hrad

měl podobu pravidelného kastelu a začal se stavět ihned po založení města. Založen byl Přemyslem Otakarem II. před rokem 1276 na místě staršího knížecího hradu. Stával mezi dnešním náměstím a městskou hradbou. V místech, kdy nyní stojí arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, bývalo hradní nádvoří. Několikrát tu pobývali čeští králové, naposledy je písemně doložena návštěva Jana Lucemburského roku 1335. Roku 1337 byl hrad poškozen velkým požárem, krátce poté zanikl a na jeho místě byl postaven arciděkanský chrám, poprvé doložený v písemných pramenech roku 1349. Historikové umění se domnívají, že do dnešní doby se zachovala část hradní kaple, jejíž presbytář je součástí presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie. V jeho sousedství část hradních budov zůstala stát až do 19. století, např. tzv. Žižkova věž, což byla jedna z hradních nárožních věží, byla zbořena až roku 1846 nebo 1847; na jejím místě jsou zahrádky v sousedství školy. Budova školy a některé měšťanské domy údajně obsahují části zdiva původního hradu.

nahoru