Památkové objekty

Zámek byl postaven jako renesanční ve druhé polovině 16. století, snad kolem roku 1580 nebo na konci 16. století. Zasloužil se o to Jan z Vartenberka. V té době se Doksy staly novým sídlem rozděleného panství Bezděz a tamní hrad byl opuštěn. Později, za Valdštejnů, byl zámek několikrát přestavován, a to zejména v poslední třetině 17. století a také kolem roku 1700, kdy byla postavena věž s cibulovou bání, a hlavní západní křídlo zámku bylo zvýšeno o patro. Další stavební práce probíhaly ve druhé polovině 18. století a také na počátku 20. století, kdy bylo zřízeno centrální topení a zaveden vodovod a elektřina. Až do roku 1945 sloužil jako rodinné sídlo mnichovohradišťské větve Valdštejnů.

V západním křídle, které je nejstarší zachovanou částí objektu, je situována kaple sv. Kříže. Součástí zámeckého areálu je hospodářský dvůr se sýpkami z 18. století a patrový dům pro úředníky.

Po roce 1945 přešel zámek do rukou státu. Od roku 1952 v zámku sídlila Vyšší škola důstojníků tankového vojska, později vojenské výzkumné středisko a od roku 1963 zde byly třídy střední odborné školy a učiliště a internát pro žáky. Roku 2012 byla škola zrušena. Od roku 2015 zámek vlastní město Doksy a postupně jej zpřístupňuje veřejnosti, v Rytířském sále i v parku se konají různé společenské akce. V současnosti je část zámku využita jako knihovna a pro veřejnost je tu otevřeno muzeum týkající se oblíbeného dětského komiksového časopisu Čtyřlístek.

Farní kostel sv. Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie je v písemných pramenech poprvé uveden roku 1363, ale byl nepochybně starší. Kdy byl postaven, bohužel není známo. Je možné, že jeho stavba byla zahájena krátce po založení města. Vystavěn byl na nejvyšším místě městského jádra a původně býval zřejmě opevněn. Na počátku třicetileté války (1620) jej vydrancovali Bavoři. Znovu byl postaven jako raně barokní v letech 1670–1680. Roku 1748 byla k severní straně kostela postavena kaple sv. Kříže a roku 1754 na jižní straně kaple sv. Barbory a Panny Marie, čímž vznikl půdorys kříže. V letech 1831–1832 byla přestavěna a zvýšena věž. Mobiliář je převážně barokní ze 17. a 18. století. Nejcennější je kopie sošky Panny Marie Montserratské z doby kolem roku 1635, která byla do farního kostela přenesena z hradní kaple na Bezdězu.

nahoru