Půdorys

Půdorys města je příkladem ortogonální městské lokace. Ve středu města je velké, téměř čtvercové náměstí, z jehož rohů vycházejí dvojice ortogonálních ulic. V jihozápadní části městského jádra byl vyčleněn prostor pro farní kostel a samostatně opevněnou tvrz.

 

nahoru