Ves Klatov

Součástí původní vsi bylo také panské sídlo; z písemných pramenů známe jeho (s největší pravděpodobností posledního) majitele. Byl jím Soběhrd z Klatova, jehož jméno nacházíme na dvou listinách vydaných Přemyslem Otakarem II. v Kladrubech 26. a 27. prosince roku 1253, kde je tento Soběhrd z Klatova uveden jako svědek. Pro pojmenování vsi se používalo označení Klatov („v Klatově“), které později přešlo na založené město. Plurál Klatovy se začal používat až od 15. století. Jméno Klatov je odvozeno od osobního jména Klat.

 

nahoru