Nejstarší kamenný most

 V Litovli se nachází dva krásné mosty. Jeden z nich – dnes ukrytý pod dlažbou náměstí –  byl odhalen a znovu zakryt při archeologickém průzkum v roce 2014. Překlenoval koryto Nečížu a sklenut byl jedním mostním obloukem. Pochází nejpozději z počátku 15. století.

Druhým historickým mostem je Svatojánský most přes řeku Moravu.

nahoru