Farní kostel

Přestože je v písemných pramenech poprvé nepřímo zmíněn až roku 1316, nepochybně se s jeho výstavbou začalo kolem poloviny 13. století, společně s výstavbou města samotného. Jako první bylo nepochybně stavěno kněžiště, které je nejdůležitější částí chrámu. Současně s ním byla stavěna východní strana lodi s vítězným obloukem a na severní straně původní sakristie, která dnes již neexistuje. O trochu později se začaly stavět dvě západní věže a obvodové zdivo trojlodí.  Stavba samotná byla dokončena snad již v průběhu šedesátých let 13. století či nejpozději v polovině let sedmdesátých, o čemž svědčí nalezené kamenické značky a jejich porovnání s kamenickými značkami na zvíkovském hradě a píseckém mostu. Původně byl farní kostel obklopen hřbitovem. Po dokončení stavby byl kostel vybavován mobiliářem a jeho interiér byl zdoben nástěnnými malbami. Nejstarší, z doby kolem roku 1270, je malba korunování trůnící Madony s Ježíškem na severním polopilíři arkád trojlodí při vítězném oblouku, a kánonové Ukřižování při jižní straně vítězného oblouku.

nahoru