Hřbitovní kostel sv. Michaela

byl na Dolním předměstí vystavěn v goticko – renesančním slohu před rokem 1580 pod vedením stavitele Ambrože Vlacha. Má podobu síňového trojlodí, které je postaveno na téměř čtvercovém půdorysu s trojboce zakončeným presbytářem s opěráky. K severní straně presbytáře byla přistavěna sakristie, k jižní a severní straně trojlodí předsíňky. Mezi sakristii a severní předsíň byl později vestavěn Boží hrob. V letech 1658, 1885 a 1890 prošel kostel trojí opravou. Samostatně stojící zvonice byla postavena kolem roku 1580, kostnice v jihovýchodním rohu hřbitova je pozdně barokní z let 1770 – 1774. Exteriér kostela má gotizující charakter, okna v presbytáři jsou hrotitá, bez kružeb. Presbytář je sklenut jedním polem křížové klenby, v závěru s výsečemi. V západní části kostela byla postavena tříramenná kruchta přístupná po točitém schodišti.

Na přilehlém hřbitově je hrob Bohuslava Martinů, který zemřel roku 1959 ve švýcarském exilu. O dvacet let později byly jeho ostatky a ostatky jeho manželky Charlotty zásluhou Společnosti Bohuslava Martinů převezeny do Poličky a pohřbeny na zdejším hřbitově.

 

nahoru