Mapa stránek


Úvod


Události


Přemysl II.

       Příběh krále
       Otakarův kříž
       Otec měst
       Ottokar II. (Deutsch)
       Pohřební korunovační klenoty

FENOMEN MĚST

       PROFILY MĚST
              Beroun
                     Původ jména
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Středověký most
                     Pozdější vývoj
                     Církevní památky
              Bezděz
                     Kostel
                     Hrad
              Bruck an der Mur
                     Kostel sv. Ruprechta
                     Hrad
                     Minoritský klášter
                     Farní kostel
                     Kornmesserhaus
              Čáslav
                     Předměstské osídlení
                     Opevnění
                     Pozdější vývoj
                     Děkanský kostel
                     Klášter minoritů
              České Budějovice
                     Hirzova listina
                     Budějovický klášter
                     kapitulní síň a křížová chodba v dominikánském klášteře
                     Budewese
              Děčín
              Doksy
                     Původ jména
                     Půdorys
                     Památkové objekty
                     Středověk
              Domažlice
                     Dřívější předměstské osídlení
                     Zeměpanský hrad
                     Farní kostel
                     Klášter augustiniánů – eremitů
                     Opevnění města
                     Rozvoj města
              Hlučín
                     Název města
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Kostel sv. Křtitele
                     Zámek
              Hostinné
                     Půdorys
                     Náměstí
                     Radnice
                     Opevnění
                     Hrad
                     Farní kostel
              Chrudim
              Jevíčko
                     Privilegium
                     Půdorys
                     Hradby
                     Městský znak, Jevíčský kodex
                     Zámek
                     Sakrální památky
              Kadaň
                     listina krále
              Klatovy
                     Ves Klatov
                     Hradby
                     Sakrální stavby
                     Katakomby
              Kolín
              Kostelec nad Labem
                     Půdorys
                     Hradby
                     Kostel sv. Víta
                     Tvrz - hrad
              Kouřim
              Leoben
                     Starší osada
                     fortifikace
                     Rod Dümmerstorfferů
                     Klášter dominikánů
                     Zeměpanský hrad
                     Současnost a památky města
              Litovel
                     listina krále Václava II.
                     Heinrich Epich
                     Městské hradby
                     Vlašímové
                     Lichtenštejnové
                     Nečíz
                     Nejstarší kamenný most
                     Svatojánský most
                     Litovel v moderní době
              Louny
                     Pojmenování města
                     Půdorys města
                     Opevnění města
                     Vrcholný středověk
                     Církevní stavby
              Marchegg
                     Vyměřování
                     Hradby
                     Městské brány
                     Městský hrad
                     Farní kostel
                     Historie města
                     Socha
              Městec Králové
                     Kostel sv. Markéty
                     Opevnění
              Moravský Krumlov
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Hrad
                     Sakrální stavby
                     Vývoj města
              Nymburk
                     Ranné osídlení
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Most
                     Městský hrad
                     Dominikánský klášter
                     Další sakrální stavby
                     Pozdější vývoj
                     Listina
              Ostrov nad Ohří
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Radnice
                     Městský kostel
                     Hřbitovní kostel
                     Šlikovský zámek
              Písek
                     Předchozí osídlení
                     Hrad
                     Farní kostel
                     Dominikánský klášter
                     Hradby
                     Rozvoj města
              Poděbrady
                     Vodní hrad
                     Kostel Povýšení sv. Kříže
                     Další vývoj
              Polička
                     Zakládací listina
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Radnice
                     Dochované středověké domy
                     Farní kostel
                     Hřbitovní kostel Sv. Michaela
              Přerov
                     Předlokační vývoj
                     Půdorysná struktura
                     Opevňovací systém
                     Husitské období
                     16. – 19. století
              Stříbro
                     Těžba stříbra
                     Hrad
                     Půdorys
                     Opevnění města
                     Klášter
                     Radnice
                     Most
                     Církevní objekty
              Uherský Brod
                     brod
                     Lucká provincie
                     klášter 1262
                     zakládací listina
                     uherskobrodský hrad
                     Historie 16. a 17. století
              Uherské Hradiště
              Ústí nad Labem
                     Půdorys a opevnění
                     Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
                     Dominikánský konvent s kostelem sv. Vojtěcha
              Vysoké Mýto
                     Půdorys města a opevnění
                     Středověké domy
                     Církevní objekty
              Žatec
                     Starověk
                     Půdorys
                     Opevnění
                     Sakrální stavby
              Žitava
                     Žitavsko
                     Ronovci
                     Šestiměstí
                     Husitství
                     Sakrální stavby
              Znaky Otakarových měst
       Původ měst
       Století měst
       Funkce měst
       Proces zakládání
       Půdorys Otakarových měst
       Odkaz Otakarových měst
       3D modely
              3D modely ke knize
              Uherské Hradiště v roce 1670

Stálá expozice


AKTIVITY

       Desetiletí měst
              Přehled akcí
              Dny české státnosti (Písek)
                     Přednáška
              Memorandum (2018-2028)
              Setkání měst (2018)
                     Pozvánka (2018)
       BEDEKR
       Exkurze
              Exkurze 2022 - Roudnice, Velvary, Slaný, Kostomlaty, Říp
              Exkurze 2021 - Litoměřice
              Exkurze 2021 - Loket, Ostrov, Cheb
              Exkurze 2021 - Jevíčko a okolí
              Exkurze 2020
              Exkurze 2017
              Exkurze 2016
       Výstavy
       Semináře
              Sympozium 2018
              Seminář 2017
                     Důlní a mincovní kapitola z historie jižních Čech
              Seminář 2016
                     Přednáška KUTHAN (2016)
                     Přednáška KOVÁŘ (2016)
              Seminář 2015
                     Přednáška KUTHAN
                     Přednáška KOVÁŘ
                     Panelová diskuse
                     Příspěvek MÍCHAL
       Setkání měst
              Setkání měst (2021)
              Setkání měst (2018)
              Setkání měst (2017)
       Ocenění

Kontakty

nahoru