LEOBEN

Cílem fundace města Leobenu mělo být nejspíše upevnění zeměpanské pozice Přemysla Otakara II. ve Štýrsku. Leoben se nachází při důležité cestě vedoucí z Vídně do Korutanska a pak dále do severní Itálie. Předchůdcem nově založeného města byla starší osada, která se nacházela u kostela sv. Jakuba, jižně od později založeného města, nedaleko městských hradeb. Přemysl Otakar II. tento starý Leoben znal, roku 1253 jej navštívil a 17. května toho roku tu vystavil listinu pro seckovského biskupa Ulricha. Vzhledem k tomu, že se nedochovala zakládací listina, se dnes badatelé domnívají, že Leoben byl založen mezi lety 1261 – 1263 podobně jako nedaleký Bruck. Není to však jisté, protože z počátku 14. století se dochoval tzv. leobenský letopis, v němž je uvedeno, že město bylo založeno až roku 1268 („Anno domini MCCLXVIII Leuben ciutas Stirie transplantata est uersus aquilonem propter montem qui uersus meridiem eandem tangebat ciuitatem ex quo muniri non poterat“).

Město bylo založeno na půdorysu lichoběžníka na ploše necelých dvanácti hektarů – hradba na východní straně byla dlouhá cca 290 metrů, na jižní straně 340 metrů, na západní straně 300 metrů a na severní straně 440 metrů, čímž se Leoben řadí mezi menší města. Relativně pravidelný čtverhranný půdorys města umožnil pravidelné geometrické rozčlenění jeho plochy, která byla zaplněna domovními bloky s řadovou zástavbou, uliční sítí a dlouhým obdélným náměstím, jehož podélná osa je orientována severojižním směrem; šířka náměstí je 38–40 metrů, délka pak 200 metrů. Velká pozornost byla věnována fortifikaci města. Vzhledem k tomu, že ve městě měl od počátku jeho existence významné postavení rod Dümmerstorfferů, je možné předpokládat, že se na jeho fundaci podílel.

Do doby vlády Přemysla Otakara II. patří též šíření mendikantských řádů a v té době byl založen v Leobenu klášter dominikánů; tento řád se údajně objevil v Leobenu již roku 1263. Je-li tato zpráva pravdivá, znamenalo by to, že město v té době již existovalo.

Zeměpanský hrad stával v jihovýchodním rohu města, v jihozápadním rohu města býval dvorec.

Současnost a památky města. Leoben ležící v údolí řeky Mury na jižním úpatí Ennstalských Alp je druhým největším městem Štýrska, v němž žije kolem 25 000 obyvatel. Leoben je také univerzitním městem, sídlí zde Báňská univerzita „Montanuniversität Leoben“ založená původně jako učiliště roku 1835.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

König Ottokar II. von Böhmen, gleichzeitig Landesfürst der Steiermark, ließ die organisch gewachsene Marktsiedlung Leoben als streng geometrische Stadtanlage in der Murschleife neu erstehen. Leoben verdankte seine Prosperität während des Mittelalters und der frühen Neuzeit nicht zuletzt seinem besonderen Standort.

Die berühmte Urkunde aus dem Jahre 904, in der König Ludwig IV.dem Arpo, einem Sohn des Grafen Otakar eine großzügige Landschenkung bestätigt, belegt erstmals die Region als „Liupinatal“. Der Name Liupina, der sich später zu Leoben wandelte, hat slawische Wurzeln und bedeutet anmutig, lieblich, schön.

Leoben als Ort regen Warenverkers – vorrangig auf dem Eisensektor – wird erstmals 1173 erwähnt. Der Markt von dem die Urkunde spricht, lag am Fuße des Massenbergs auf dem Terrain rund um die heutige Jakobikirche. Dieses „Urleoben“ markierte den Schnittpunkt der frühen Eisenstraße und der durch das Murtal führenden Italienroute. Mitte des 13.Jahrhunderts verlagerte man die Marktsiedlung auf Befehl des damaligen Landesfürsten König Ottokar II. von Böhmen einige hundert Meter Richtung Norden. Auf dem Gipfel des Massenbergs wurde nach 1262 druch Herzog Ottokar die Wehranlage Massenburg zum Schutze der Straße erbaut. Sie wurde dem Rittergeschlecht der Massenberger übergeben (bis 1312). Abbruch der Burg 1820.

Ottokars „Neuleoben“ gilt als die planmäßigste steirische Siedlungsgründung des Mittelalters. Sie liegt in der weit ausladenden Murschleife, die sie nach drei Himmelsrichtungen schützt und lediglich nach Süden hin einen natürlichen Zugang offen lässt. Das Zentrum der damaligen Neu- und heutigen Altstadt bildet ein strikt geometrischer, rechtwinkliger Hauptplatz von 180 Meter Länge und 32 Meter Breite. Um ihn sind vier Häuserkarrees – Viertel genannt – in beeindruckender architektonischer Strenge angeordnet.

Die älteste Nennung als Stadt findet sich in einem mit 1280 datierten Schenkungsbrief an die Dominikaner, das älteste Urkundensiege vom 18.September 1298 trägt die Umschrift „Civitas de Liuben“.

Die Stadt Bruck an der Mur hat nicht zuletzt aufgrund ihrer hervoragenden geografischen Lage eine lange Traditon als Handels- und Verkehrsstadt. Sie war Partnerin und Konkurrentin Leobens, liegt an der Mündung der Mürz in die Mur im Zentrum der Steiermark und ist seit jeher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. – Abbildung: Die Stadt Bruck am Zusammenfluss von Mur und Mürz. Schlösserbuch von Georg M. Vischer (1681).

Německý text byl převzat z muzea v Leobenu, přeložil Martin Polák

nahoru