FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTDomažlice › Dřívější předměstské osídlení

Dřívější předměstské osídlení

Okolí dnešního města Domažlice bylo osídleno již od pravěku, jak nám dokládají depoty předmětů z mladší doby bronzové (1200 – 900 před Kristem) nalezené v blízkosti města.

Koncem 10. století tu existovala trhová osada. Poprvé jsou Domažlice (Domasilice) v písemných pramenech zmíněny v donaci českého knížete Boleslava II. z roku 993, jíž břevnovský klášter získal podíl na výnosu cla vybíraného v Domažlicích. Víme o tom z opisu této listiny, který byl pořízen mezi lety 1253 – 1255. Z dalšího listinného falza vzniklého ve 13. století se dozvídáme, že kníže Břetislav I. daroval v době mezi lety 1037 – 1055 část výnosu z vybíraného cla klášteru na Ostrově u Davle. V průběhu 12. století a první poloviny 13. století se trhová ves s kostelem sv. Jakuba dále rozvíjela a dozvídáme se o ní především v souvislosti s vybíráním cel; často jejich část panovník věnoval některému z klášterů. Na území dnešního hrazeného města byl před jeho založením nalezen zřejmě jediný pozůstatek staršího osídlení – zahloubený objekt z přelomu 12. a 13. století v areálu augustiniánského kláštera. Je tedy možné předpokládat, že Přemysl Otakar II. založil nové město v místech, kde předtím žádné starší významnější osídlení neexistovalo, tedy tzv. na zeleném drnu. Starší celní osada se totiž nacházela na území dnešního Dolního předměstí. 

nahoru