brod

Nejstarší osada předcházející založení města byly Uněradice z 10. století (dnes jsou součástí předměstí). Ve století jedenáctém na místě již existovala osada Na brodě. Název osady vychází z polohy na brodě přes řeku Olšavu, která tvořila hranici s Uhrami až do l3. století. Na kopci severně od řeky vznikla celnice k vyclívání zboží. Nejstarší zmínka o výběru mýta pochází z roku 1048, kdy se uvádí ve falsech zakládací listiny rajhradského kláštera, že kníže Břetislav daroval klášteru mimo desátku i clo na řece Olšavě v místě „brod“. Když za Břetislava usilovali Uhři o Moravu, posunula se hranice uherského státu až do Bánova, tj. 6 km od města. Břetislavovi synové, markrabata Ota a Konrád, začali 1068 budovat proti expanzím ochranný val a osada se začala stávat pevností. Zvyšovaly se finanční zisky z cla a vznikajícímu městu byla věnována neustálá pozornost ze strany panovníka i církve. Tak se o osadě pod názvem „Na brodě“ poprvé písemně zmiňuje v roce 1131 olomoucký biskup Zdík.

nahoru