AKTIVITYExkurze › Exkurze 2016

Po stopách Otakarových měst I. (2016)

Společnost Města Otakarova ve spolupráci s CA Martin Detours uskutečnila exkurzi „Po stopách Otakarových měst“ – Uherské Hradiště, Uherský Brod, rakouský Marchegg.v termínu 7. a 8. května 2016 s tímto programem:

Sobota 7.5.2016

 • 06,30 odjezd z Českých Budějovic, Mariánské náměstí (zastávka MHD – směr Praha)
 • 10,30 Staré Město u Uherského Hradiště – prohlídka památníku Velké Moravy (městského areálu „Na Valách“ příklad městského osídlení z 9. století průvodce Mgr. Žižlavský)
 • 11,30 Staré Město – kostel Sv. Ducha (průvodce F. Ingr)
 • 14,00 Uherské Hradiště – historické centrum (průvodkyně PhDr. B. Rašticová )
 • 15,00 Uherské Hradiště – Městské muzeum – expozice městské historie – PHDr. B. Rašticová
 • 16,30 návštěva Galerie Joži Úprky v Uherském Hradišti v areálu bývalé jezuitské koleje(Ing. Bednařík, ředitel galerie)
 • 18,00 přesun na ubytování – Penzion Bílý dům, Otakarova ulice, UH
 • 20,00 společný program – prohlídka a posezení v Jezuitských sklepích – vinárna

Neděle 8.5.2016

 • 08,00 snídaně
 • 08,30 Uherské Hradiště – návštěva Slováckého muzea (multimediální expozice Slovácka)
 • 10,30 Uherský Brod – prohlídka města (průvodkyně PhDr. Poláková)
 • 13,30 Moravské Pole (Suché Krůty)
 • 14,30 Marchegg (Rakousko) prohlídka hradeb, prohlídka muzea Přemysla Otakara II.
 • 20,30 Č.B.

Cílem exkurze bylo poznání vybraných měst založených Přemyslem Otakarem II. a jejich okolí. Přednostně jsme navštívili památky související se středověkým osídlením tohoto území mezi 9. a 13. stoletím. Exkurze souvisela s tématem loňského semináře „České Budějovice, královské město Přemysla Otakara II.“
Postupně hodláme navštívit další Otakarova města a mimo jiné v nich získat spolupracovníky pro naši činnost v síti měst Otakarových.

Exkurzi připravili:
Svatomír a Magdalena Mlčochovi
Za společnost Města Otakarova


Předchozí
nahoru