FENOMEN MĚST3D modely › 3D modely ke knize

3D modely ke knize:

Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců

Středověké jižní Čechy mnoha čtenářům splývají především s Vítkovci a Rožmberky, nesprávně považovanými za „odvěké nepřátele“ královských Přemyslovců. Pro plnější poznání středověkých základů jihočeského kulturního prostoru je však nutné věnovat pozornost i zdejším zakladatelským aktivitám českých králů, zejména pak Přemysla Otakara II. Tato kniha přesvědčivě ukazuje, že až do poloviny sedmdesátých let 13. století vytvářeli čeští panovníci s místní mocnou šlechtou symbiózu. Bohatě fotograficky vybavená kniha zkoumá přemyslovské hrady, města a kláštery na základě pestrých pramenných zdrojů, od písemných (zejména listin) a ikonografických (veduty, mapy, plány, staré fotografie) až po hmotné, ať již dodnes viditelné v celcích či částech architektur, anebo nacházených pomocí archeologických metod. 
Nejvýznamnější objekty jsou v knize přiblíženy pomocí 3D rekonstrukce.

Ve spolupráci se Studiem QUIN.cz byly vytvořeny 3D modely objektů jak zřejmě vypadaly v době Přemysla Otakara II. 
Hrady Zvíkov, Písek a Hradiště u Tábora, katedrála v Českých Budějovicích, kostel Narození Panny Marie v Písku a klášter Zlatá Koruna.

web k 3D modelům >>

nahoru