FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTOstrov nad Ohří › Šlikovský zámek

Šlikovský zámek

Areál dnešního tzv. Šlikovského zámku, který je v písemných pramenech poprvé uveden roku 1545, má starší základ. Pod jedním z křídel zámku, který se rozkládá při hradbách v jižním nároží města, bylo nalezeno relativně rozsáhlé gotické sklepení zaklenuté valenou klenbou. Vzhledem k jeho velikosti je vyloučeno, aby šlo o sklepení měšťanského domu. Badatelé předpokládají, že se jedná o zbytek nedochovaného hradu, který byl opěrným bodem Přemysla Otakara II.

Šlikovský zámek vznikl nejspíše po rozdělení šlikovských zástavních panství roku 1489, ale po polovině 16. století byl opuštěný a neobývaný. Situace se změnila až v první polovině 17. století. Po roce 1625 si Ostrov jako reprezentativní sídlo vybrali vévodové sasko–lauenburští, kteří zahájili přestavbu zámku. Práce postupovaly velmi rychle, protože na dochované Merianově vedutě z roku 1642 je zámek zachycen již v dnešním rozsahu.

Dominantou zůstala starší dvoupatrová budova šlikovského zámku navazující na jihovýchodní stranu náměstí, která byla barokně upravena. Součástí areálu byly další zámecké i hospodářské budovy. Stavební práce pokračovaly až do konce 17. století: v letech 1673–1679 byl postaven v zámecké zahradě letohrádek, v 70.–90. letech 16. století byl původní Šlikovský zámek zásadně přestavěn a rozšířen, byl postaven nový Lauenburský zámek s využitím starších křídel, tzv. Palác princů, tzv. Bílá brána, stavěla se oranžérie, konírny a tzv. Vestfálský dům (dnes hotel Myslivna). Roku 1691 zámecký areál vyhořel a následně některé budovy zanikly. Po opravě se nejdůležitější částí zámeckého komplexu stává čtyřkřídlý Lauenburský zámek dostavěný v posledním desetiletí 17. století. K bydlení sloužil zámek v této podobě do roku 1789, kdy se stal komorním majetkem. O šest let později, roku 1795, byl zámek znovu poškozen rozsáhlým požárem a v následujících letech byl opraven a rekonstruován v klasicistním slohu. Další škody způsobil oheň roku 1866. Tehdy zanikly původní zámecké interiéry. Po roce 1918 se zámek stal sídlem školy, pošty, lesní správy a československé armády, po roce 1938 tu byl nacisty zřízen první koncentrační tábor na okupovaném území a vojenské skladiště, které roku 1945 vyhořelo. Po nezbytné opravě roku 1945 zámek dále sloužil administrativním a hospodářským účelům a byly tu školní třídy. V současné době se zde nachází informační centrum, muzeum a kanceláře městského úřadu a současně je zámek také kulturním a společenským centrem města.


Předchozí
nahoru