FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTLeoben › Rod Dümmerstorfferů

Rod Dümmerstorfferů

Tento rod vlastnil přímo ve městě dvorec. Dvorec Dümmerstorfferů byl vybudován rovněž na půdorysu čtyřúhelníka (jako město samo) na nezvykle velkém pozemku, který získal snad Ulrich I. Dümmerstorffer snad za zásluhy při fundaci města. Ze dvorce podobné dispozice jako zeměpanský hrad, ale situovaném v protilehlém rohu, se dochovala nárožní hranolová věž, přestavěná pozdně goticky.

nahoru