FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTPísek › Rozvoj města

Rozvoj města

nebyl několik staletí od jeho založení nijak výrazně přerušován. Vzhledem k tomu, že v husitském období byl společně s Táborem jedním z nejradikálnějších středisek husitství, nebyl ani v této době poškozen. Město vzkvétalo i v pohusitské době a v 16. století; v této době vznikla jižní věž farního kostela, byly postaveny městské sýpky, klášteřiště někdejšího dominikánského kláštera bylo zastavěno domy, zrušený klášterní kostel byl přestavěn na solnici, řada městských domů prošla náročnými renesančními přestavbami, rozvíjela se i předměstí – zásadní přestavbou prošel středověký kostel sv. Václava a byl založen nový městský hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice.

Krutou ranou pro město byla třicetiletá válka. Hned v jejím počátku byla zcela vypálena předměstí a k velkým škodám došlo i ve městě samotném. Roku 1629 zůstalo z původních 157 domů zachováno jen 35 z nich. Další škody v postupně obnovovaném městě způsobil požár, který vypukl roku 1651 v Rybářské ulici. V této době začala raně barokní přestavba konventu dominikánů a kostela Sv. Kříže, která pokračovala i v 18. století. Škody na městské zástavbě způsobené třicetiletou válkou se zahlazovaly ještě v průběhu 18. století. Od druhého desetiletí tohoto století zaznamenáváme rozvoj barokní architektury, v letech 1713–1715 byl na Malém náměstí postaven mariánský sloup, koncem dvacátých let byla dokončena výstavba pivovaru, roku 1740 se započalo s výstavbou velkolepé radnice, docházelo k barokním přestavbám měšťanských domů, jejichž počet dosáhl v polovině 18. století předbělohorského stavu. Rychlý rozkvět města od druhé poloviny 18. století souvisel s postavením Písku jakožto sídelního města Prácheňského kraje. Do poloviny 19. století stoupl počet domů (ve městě i na předměstích) na 491. Tento rozvoj souvisel i s výstavbou nových císařských silnic. V 19. století byla postavena také řada nových veřejných budov jako byly školy, divadlo, lázně, plovárna, nové křídlo kasáren, sokolovna, pošta nebo novorenesanční Občanská záložna.

V současné době žije ve městě přibližně 30 tisíc obyvatel. 


Předchozí
nahoru