FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTKostelec nad Labem › Kostel sv. Víta

Kostel sv. Víta

s polygonálním presbytářem uprostřed náměstí byl postaven do roku 1492 (stavěn byl nejspíše od roku 1485) jako pozdně gotický za Sekerků ze Sedčic, o čemž svědčí jejich znaky na jednom z opěrných pilířů i nad vchodem do zvonice. Stavitelem tohoto kostela byl mistr Řehoř, jehož jméno bylo uvedeno na jednom z opěrných pilířů; o něm bohužel nic více nevíme. Trojlodí zužující se směrem k presbytáři vzniklo zřejmě na počátku 16. století. Presbytář je zaklenut síťovou žebrovou klenbou, v závěru paprsčitou, v lodích je křížová žebrová klenba, v sakristii jedno pole křížové klenby. V letech 1566-1567 byl kostel renesančně upraven, dokladem je letopočet na vnější straně presbytáře. K dílčím barokním přestavbám došlo jak v 17. století, tak roku 1728, kdy byla postavena nová dřevěná zvonice jako náhrada za starší zničenou požárem předchozího roku. Jižní předsíň vznikla ve druhé polovině 18. století, roku 1829 byla odstraněna dřevěná zvonice a postavena nová zděná věž. Ze starší etapy výstavby kostela jsou kromě presbytáře dochovány pozdně gotické portály s přetínanými pruty. Na presbytáři se nachází kamenná deska se znakem města a rokem dokončení stavby kostela, tedy letopočtem 1492.


Předchozí
Další
nahoru