Hrad

Kdy přesně byl založen, není bohužel známo, ale předpokládá se, že k tomu došlo současně se založením města. Je možné, že nahradil nějakou starší stavbu; při archeologickém průzkumu bylo roku 1969 v prostoru nádvoří nalezeno torzo pozdně románského opukového sloupku s kubickou hlavicí, jehož tvarosloví napovídá, že byl vytesán kolem roku 1200. Samotný hrad zřejmě nechal postavit krátce po polovině 13. století Přemysl Otakar II., o čemž svědčí srovnání s hradním palácem na Zvíkově. Od konce padesátých let 13. století sloužil písecký hrad jako sídlo, kde pobýval během svých častých návštěv první muž království, který tu v letech 1258–1274 přijímal významné domácí i zahraniční hosty a vyřizoval úřední záležitosti týkající se nejen českého ale i rakouského území. Písecký hrad budovala zvíkovsko-písecká stavební huť, jejímž dílem jsou také hrady ve Zvíkově a Myšenci. Na královský palác, který se skládal ze čtyř dvoupatrových křídel obklopujících dvůr, navazovaly hospodářské budovy. Přízemí královského paláce sloužilo převážně provozním a hospodářským potřebám, k obytným a reprezentativním účelům bylo určeno první patro, které bylo osvětleno velkými kružbovými okny a většina jeho místností byla zaklenuta žebrovými křížovými klenbami. Z původního výstavného paláce se do dnešní doby dochovala jen část západního křídla s klenutým arkádovým ochozem v přízemí a velkou síní v patře a malé zbytky dalších částí hradu.

Kromě hradu byly dalšími dominantami města farní kostel a dominikánský klášter s kostelem. 

nahoru