FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTLitovel › Litovel v moderní době

Litovel v moderní době

Po konstituci se Litovel roku 1850 stala okresním městem. Zrušení poddanství uvolnilo pohyb obyvatel a město rychle rostlo přílivem lidí z českého okolí. Český živel se v životě dříve převážně německého města začal stále více uplatňovat. Byla založena Měšťanská beseda, Sokol, Matice školská, ale největší význam měla hospodářská podnikavost Čechů. Potřebný kapitál byl soustředěn v Rolnické záložně, vytvořené k tomu účelu r. 1869.

Roku 1899 Čechové vyhráli obecní volby a Litovel se v sousedství německé Olomouce a Uničova stala významným střediskem českého průmyslu a obchodu, ale zejména českého školství a kultury. Pýchou české správy města se roku 1901 stala reálka, jejíž novorenesanční budova se tyčí nad hladinou rybníka ve Smetanových sadech.

Město Litovel s přibližně 10 000 obyvateli je spádovou oblastí pro široké okolí a přirozeným turistickým centrem se stylovými restauracemi a sítí obchodů. Šest ramen řeky Moravy protékajících městem dává Litovli osobitý ráz. V historické Střelnici je umístěno litovelské Muzeum. S Litovlí je spojeno i hrnčířství, sportovní tradici, představovanou jménem jako Gustav Frištenský, udržují Sokoli, oddíly Tatranu či Vodních sportů. K životu města patří aktivita myslivců, rybářů, technických sportů a dalších zajímavých organizací.


Předchozí
nahoru