AKTIVITYExkurze › Exkurze 2017

Po stopách Otakarových měst II. (2017)

Společnost Města Otakarova ve spolupráci s CA Martin Detours uskutečnila exkurzi „Po stopách Otakarových měst II“ – Kouřim, Kolín, v termínu 23. září 2017 s tímto programem:

 •   7,15      odjezd z Českých Budějovic

    9,30      Kouřim – muzeum, Pražská brána, hradby, kostel sv. Štěpána

  13,30       odjezd do Kolína

  14,00       Kolín – muzeum, město, kostel sv. Bartoloměje

  17,30       odjezd do ČB            

  20,00       ČB

Naším odborným průvodcem v Kouřimi a Kolíně byl Mgr. Vladimír Rišlink – ředitel Regionálního muzea v Kolíně

Vystudoval obor dějiny umění a historie na Masarykově univerzitě v Brně (diplomová práce  "Gotická architektura na Českobrodsku a ohlasy dvorských hutí druhé poloviny 14. století"). V letech 1995 – 2004 pracoval v Regionálním muzeu v Kolíně jako kurátor sbírek výtvarného umění a uměleckého řemesla a podílel se na přípravě mnoha výstav a publikací. Od roku 2001 působí jako soudní znalec v oboru výtvarné umění, školství a kultura. V letech 2003–2005 byl jako předseda občanského sdružení Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek vedoucím projektu „Revitalizace kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního centra“. V letech 2004–2009 byl odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, Ústředního pracoviště v Praze se specializací na movité památky církví. V roce 2009 byl jmenován ředitelem Regionálního muzea v Kolíně. A v roce 2015 byl jedním z přednášejících na našem semináři „České Budějovice,  královské město Přemysla Otakara II.“, kde přednášel na téma Otakarova města ve středním Polabí.

PROPAMÁTKY: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/tipy-a-inspirace/fotogalerie-%7C-exkurze-do-mest-zalozenych-premyslem-otakarem-ii-/4072/


Předchozí
Další
nahoru