DOKSY

Založení města je spojeno s mnoha nejasnostmi. Dne 22. října 1264 vystavil Přemysl Otakar II. ve svém oblíbeném městě Písku listinu určenou pro lokátory Konráda a Hartviga z Kravař, které pověřil založením nového města. Dodnes není zcela jasné, zda šlo o Doksy nebo o Bezděz. Zajímavý je původ jména Doksy. Na základě dochované listiny víme, že panovník dal lokátorům 100 lánů při potoku označeném slovem „Dokez“ a ves Chlum, aby tam založili město. Za odměnu měli získat dědičné rychtářství. Co se týká vsi Chlum, je možné předpokládat, že se jedná o Chlum u Dubé, která se nachází přibližně 12 kilometrů severozápadně od Bezdězu. Přibližně na polovině této cesty jsou Doksy. Lokátoři z hlediska místa nebyli nijak omezeni a neurčité znění listiny neumožňuje místo přesně určit; k listině se v minulosti hlásily jak Doksy, tak Bezděz. Vzhledem k tomu, že město mělo být založeno nad potokem tohoto jména, někteří badatelé usuzují, že se jedná o Doksy. Tato listina je ale citována také při potvrzení městských práv pro Bělou pod Bezdězem roku 1337, takže se možná vztahovala k založení města pod hradem Bezděz. Doksy byly do roku 1588 komorním městečkem, které bylo podřízeno nejprve Bezdězu, později Bělé pod Bezdězem. Městečko má protáhlý půdorys a několik cenných památkových objektů. Historie ve středověku a později znamenala přechod městečka z královského vlastnictví do statutu města šlechtické vrchnosti. V současnosti žije v Doksech přibližně 5000 obyvatel a jsou oblíbeným turistickým centrem při výletech na Kokořínsko a do Máchova kraje.

Text zpracovala Mgr. Blanka ROZKOŠNÁ

Vybraná literatura:

  • Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I., Praha 1996
  • Emanuel Poche (ed.): Umělecké památky Čech I., Praha 1977
  • Petr Randus: Město Bezděz a jeho předpokládaná podoba. Vztah města a opevnění na Malém Bezdězu, in Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2018, Plzeň 2018

Předchozí
Další
nahoru