FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTPolička › Radnice

Radnice

První radnice byla uprostřed náměstí postavena již ve 14. století, později byla renesančně přestavěna. Z této původně středověké stavby se do dnešní doby dochovala věž ze druhé poloviny 14. století; druhotně osazený pravoúhlý portál pochází ze druhé čtvrtiny 16. století. Klenba v podvěží je valená, křížová žebrová klenba v prvním patře věže pochází ze druhé poloviny 14. století. Z původní středověké radnice se zachovala ještě gotická kaple. Na místě této starší stavby byla v letech 1739 – 1744 postavena snad podle plánů barokního stavitele Františka Maxmiliána Kaňky současná budova radnice. Po požáru roku 1845 byla radnice opravena: v té době byla mansardová střecha nahrazena střechou valbovou a věž získala nízkou střechu. Roku 1916 byla barokní podoba helmice znovu rekonstruována a roku 1941 byla opět vztyčena mansardová střecha. Od rekonstrukce, která proběhla roku 1994, slouží budova radnice také jako sídlo Městského muzea a galerie. Nachází se tu stálá expozice starého i moderního umění, expozice o historii města, výstava „Bohuslav Martinů ve výtvarném umění“ a barokní obrazová galerie rodu Hohenemsů. Dvěma patry radnice prostupuje kaple zasvěcená roku 1751 sv. Františku Xaverskému a nacházející se v severozápadní části stavby.

nahoru