AKTIVITYSemináře › Sympozium 2018

Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věků

Město Klatovy ve spolupráci s Městskou  knihovnou připravily sympozium „Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věků“, které bylo více než důstojným odstartováním jubilejního roku 2018 (740 let od smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli). Sympozium připravil a moderoval ing. Václav Chroust, místostarosta města Klatovy.

Program sympozia:

Pátek 2.2.2018

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. – Přemysl Otakar II.

Sobota 3.2.2018

JUDr. Svatomír Mlčoch – spolek Města Otakarova – činnost spolku

Pavel P. Ries – chystaný film (doku-drama) Přemysl Otakar II. – král český, železný a zlatý (krátké seznámení) http://fotovideo.ries.cz/aktualne/

Doc. Ivana Čornejová, CSc. – Idea univerzity ve středověké Evropě

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. – Pražská univerzita ve středověku – naplnění přemyslovského snu

PhDr. Václava Kofránková, PhD. – Zlatý a vždy vítězný, Přemysl Otakar II. v historické tradici

Sympozium doprovázela putovní výstava „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel“  v rámci aktivit „Desetiletí Otakarových měst“. 26. srpna 2018 uplyne 740 let od smrti pátého českého krále na Moravském poli. V letech 2018-2028 bude připravená výstava putovat městy, která tento král založil či zvelebil, a z nichž mnohá oslaví kulaté výročí svého vzniku. Ve vstupních prostorách bývalé jezuitské koleje je umístěna také výstava z děl grafika Františka Doubka „Česká středověká státnost“.

https://www.youtube.com/watch?v=VbnspbqKXoI&index=1&list=PL0-9E8zuki9KRRoLgLleqNjZdKR1WFjR7.

https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/v-klatovech-si-pripomneli-krale-premysla-otakara-ii-20180205.html

http://vaclav1963.blogspot.cz/2018/02/premysl-otakar-ii-v-klatovech.html

nahoru