Opevnění

O výstavbě či podobě opevnění se nedochovaly žádné podrobnější informace. Víme jen, že kromě hradby bylo město chráněno i vodním příkopem. Město se rozkládalo na přibližně obdélném půdorysu podél hlavní komunikace, která vedla od západu na východ. Z těchto směrů vedly dvě brány, jimiž se do města vstupovalo. Kromě nich byly v hradbách ještě čtyři fortny. Roku 1792 postihl město ničivý požár, po němž bylo nutno domy znovu obnovit. Poslední zbytky opevnění byly v té době zřejmě využity jako stavební materiál. Na mapě stabilního katastru, která vznikla před polovinou 19. století, je patrný zbytek vodního opevnění včetně mostu na cestě z Opočnice na jihozápadním okraji předměstí, část vodního příkopu v té době existovala i na jihovýchodní a východní straně. 

nahoru