FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTDoksy › Půdorys

Půdorys

Protáhlý půdorys, který je typický pro středověká lokační městečka, je podmíněn jednak tvarem nevýrazné vyvýšeniny, na které bylo městečko založeno, ale také důležitou obchodní cestou vedoucí z Mladé Boleslavi do České Lípy. Na tuto cestu přímo navazuje náměstí tvaru nepravidelného obdélníka, které se rozkládá západně od ní. Z rohů náměstí vycházejí čtyři ulice. Kromě zmíněné obchodní cesty je to ulice vybíhající ze severozápadního rohu náměstí vedoucí k zámku. Z jihozápadního rohu náměstí vedla cesta směrem do Dubé. Průběh ulic je velmi nepravidelný. Žádné písemné zmínky ani jiné doklady o případném opevnění se nedochovaly.

nahoru