FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTJevíčko › Půdorys

Půdorys

Jádro města se rozkládá na nevýrazné ostrožně nedaleko soutoku říčky Jevíčky a Malonínského potoka. Základem půdorysu města je ovál, který protínají dvě kolmo na sebe navazující osy. Jedna z nich vedoucí severojižním směrem probíhá skrz celé město a vede středem náměstí. Druhá vede od západu k východu, ale za branami uvnitř města se dělí do dvou souběžných ulic, které pokračují podél severní a jižní strany náměstí. Uprostřed města je rozlehlé náměstí téměř čtvercového půdorysu, z jehož rohů ulice vybíhají v pravoúhlém směru. Právě tato velkorysá dispozice města, typická pro města lokovaná za Přemysla Otakara II., může vypovídat o tom, že v době jeho vlády bylo Jevíčko přestavěno a rozšířeno. Po městském obvodu spojuje všechny ulice další okružní ulice vedoucí podél někdejších hradeb.


Předchozí
Další
nahoru