FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHostinné › Náměstí

Náměstí

Domy na náměstí jsou s výjimkou západní strany, která byla v 19. století přestavěna, relativně původní, a mají souvislá podloubí. Z původní středověké zástavby se dochovaly dva domy s gotickými prvky. Řadový dům čp. 23 je sice přestavěný, ale zachoval se gotický profilovaný vstupní portál z roku 1552, v průjezdu je další gotický portálek s přetínanými pruty. V řadovém domě čp. 71 je zachován vstupní hrotitý pozdně gotický portál se znakem zámečníků a v renesančním mázhauzu další pozdně gotický bohatě profilovaný portál s renesančními figurálními medailony vytesaný kolem roku 1525.


Předchozí
Další
nahoru