FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTLouny › Pojmenování města

Pojmenování města

Někteří badatelé se domnívají, že označení města je odvozeno od staročeského osobního jména „Lúň“ a odtud vzniklo označení „Lúně“ ve smyslu bydliště lidí s tímto jménem, nebo „Lunja“, tedy Luňova ves. Někteří uvažují o souvislosti se staročeským označením luňáka, tedy slovem „lúň“. V latinském jazyce, v němž byly psány středověké listiny, mohlo české pojmenování splynout se slovem označujícím Měsíc a pak se mohlo zpětně transformovat do české podoby „Luna“ nebo německého slova „Laun/Launa“.

nahoru