Budewese

„Pozoruhodný doklad o významu mladého města je spojen s posledním dnem života krále – zakladatele. Události tehdy přivedly vojsko Otakara II. na planinu mezi rakouskými obcemi Dürenkrut a Jedenspeigen, známější jako Moravské pole. Český panovník měl změřit síly se svým největším rivalem, římským králem Rudolfem Habsburským, a jeho uherským spojencem. Přemyslovo vojsko 26. srpna 1278 vyráželo do boje s pokřikem „Budějovice! Praha!“ Zatímco protivník onoho dne stanovil bojové heslo: „Kristus! Řím!“ (citováno podle knihy D. Kováře Fundatio Civitatis, str. 134).

Název dvou českých měst zachytil jeden z německých kronikářů v poněkud zkomolené podobě „Budewese i Proga“ – Budějovice a Praha.

nahoru