FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTMarchegg › Městské brány

Městské brány (Die Stadttore)

Jako všechny městské brány skládala se Vídeňská brána z hranolové věže s průjezdem a boční oblé věže. Věž měla tzv. nos „Pechnase“ na vylévání horké smůly na možné útočníky. Boční okrouhlá věž mohla sloužit jako schodiště i jako ložnice pro hlídače. Dodnes jsou patrné drážky na spouštění mříže. Vídeňská brána je nejlépe zachovaná a dodnes je vjezdem do starého města.

Uherská brána umožňovala příjezd do města z východu. Okrouhlá věž je na rozdíl od obou jiných věží na pravé straně průjezdu. V této věži se nachází v horní polovině zdobené okno s lomenými oblouky, které bylo bohužel odsouzeno ke zkáze, neboť tato věž nebyla restaurována ani zastřešena.

Die Stadttore

Wie alle Tore von Marchegg bestand das Wiener Tor aus einem viereckigen Torbau und einem seitlichen Rundturm. Die Torbauten hatten Pechnasen und Schießscharten um unliebsame Gäste abzuhalten. Der Rundturm dürfte als Stiegenhaus und als Schlafraum für die Wächter gedient haben. Die Steinfugen für das Fallgitter sind noch erkennbar. Das Wiener Tor ist am besten erhalten und stellt auch heute noch eine markante Einfahrt in die alte Stadt dar.

Das Ungartor ermöglichte den Zugang der Stadt vom Osten her. Der Rundturm ist zum Unterschied von den beiden anderen Toren auf der rechten Seite des Torbaus angebracht. In diesem Turm befindet sich in der oberen Hälfte ein zierliches Spitzbogenfenster, welches leider dem Verfall preisgegeben ist, da dieser Turm nicht restauriert und überdacht wurde.


Předchozí
nahoru