FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTPoděbrady › Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže

byl postaven kolem poloviny 14. století na místě starší dřevěné stavby. V letech 1552 – 1565 byl přestavěn pod vedením zámeckého stavitele Giovanniho Battisty Aostalliho. Stavitel je v kostele pohřben, jeho náhrobek z roku 1575 se dochoval dodnes. Roku 1698 byla přistavěna jižní kaple Panny Marie Bolestné, roku 1863 severní kaple sv. Cyrila a Metoděje. Roku 1818 byla při západním průčelí vystavěna věž, která nahradila starší samostatně stojící dřevěnou zvonici. Regotizace kostela byla zahájena již roku 1875, kdy byla odsekána a omítnuta žebra kleneb a novogotickou podobu získala okna. Roku 1890 byla stržena klenba sakristie, nad níž vznikla nová oratoř. V letech 1896 – 1898 byl kostel regotizován pod vedením architekta R. Vomáčky a stavitelů J. Fialy a A. Tauce. Nejstarší dochovanou částí kostela je pětiboce uzavřený presbytář s opěráky, zaklenutý jedním polem křížové žebrové klenby, v závěru paprsčité. V presbytáři jsou zachovány gotické sedile. Z gotické stavby se dochovalo také pět oken v presbytáři s ostěními z pískovce, jedno z nich má zachovanou středověkou kružbu. Na presbytář navazuje síňové trojlodí pocházející z doby přestavby kostela po polovině 16. století, sklenuté devíti poli křížové klenby na čtyři hranolové pilíře. Z mobiliáře je nejstarší renesanční křtitelnice z roku 1563, oltáře a další části vybavení kostela jsou většinou barokní nebo novogotické. Dřevěná deska s opisem epitafu náhrobku manželky Jiřího z Poděbrad Kunhuty ze Šternberka, která zemřela roku 1449, pochází ze 17. století.


Předchozí
nahoru