FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHostinné › Půdorys

Půdorys

Nově lokované město bylo založeno nedaleko soutoku Labe a řeky Čistá na nepatrně vyvýšeném území v klínu mezi jejich toky. Půdorys města má tvar oválu, uprostřed byl vyměřen prostor pro velké čtvercové náměstí, z něhož vybíhají ulice k hradbám. Ze západní strany náměstí vycházejí z obou rohů náměstí dvě rovnoběžné ulice západním směrem, podobně z východní strany náměstí vybíhají dvě rovnoběžné ulice východním směrem. Krom těchto čtyř ulic existovala (nejspíše s výjimkou strany severně od náměstí) ještě ulice příhradební. Středem náměstí vedla severo–jižním směrem protipožární strouha napájená vodou z Čisté, která byla později zakryta s tím, že bylo ponecháno několik otevřených přístupů k vodě. V jihozápadní části města stával hrad, který byl možná opevněný i na straně k městu, severozápadně od něho silně opevněný kostelní areál, pro nějž nebylo v samotném městě místo. Jedná se o velmi atypickou polohu kostela, takže si dnes někteří badatelé kladnou otázku, zda nový městský kostel postavený nejspíše v 60. letech 13. století nemohl být vystavěn na místě nějaké starší sakrální stavby, podobně jako tomu bylo v nedalekém Dvoře Králové. Půdorysně jsou si totiž tato dvě města hodně podobná. Předpokládá se, že ve středověku tu žádná rozvinutější předměstí neexistovala a za hradbami stávaly jen jednotlivé dvorce.


Další
nahoru