FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTStříbro › Těžba stříbra

Těžba stříbra

se v okolí dnešního města odehrávala již v době vlády Vladislava II. a bylo tomu tak až do husitských válek, kdy byla těžba utlumena. Oblast byla tedy osídlena již ve 12. století. Poprvé je označení „Stříbro“ uvedeno ve falzu ze 13. století, které se ovšem hlásí k roku 1183. Současně se setkáváme také s pojmenováním Misa nebo Mzea – podle řeky Mže tekoucí pod městem, od něhož je odvozeno německé pojmenování města Mies (doslova stříbro).

Ve druhé polovině 12. století tu získal značný nemovitý majetek řád johanitů, jehož členové zvažovali založení špitálu. K tomu ovšem nedošlo. Majetek špitálu zabral kníže Bedřich před rokem 1183 nebo 1188 a johanity odškodnil značným výnosem z těžby stříbra ve výši 12 hřiven ročně. Bedřichova manželka Eliška se zasloužila o výstavbu kostela Panny Marie, který řádu rovněž věnovala. Předlokační ves se rozkládala jihozápadně od současného historického města nad levým břehem řeky Mže a archeologické nálezy prokázaly, že byla obydlena až do první poloviny 13. století.

http://www.hornickyspolekstribro.cz/strana/hornicky-skanzen/


Další
nahoru