FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHlučín › Název města

Název města

Názory na odvození názvu Hlučín se liší. Regionální historik Uda Wandenburg jej spojuje se slovem „hlučí“, protože město bylo založeno v místech, kde bylo křoví – hloh. Toponomastická literatura zabývající se rozborem místních jmen jej odvozuje od osobního jména Hulka (slovo huleti znamenalo získávat), k němuž bylo připojena koncovka –ín.


Další
nahoru