FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTLeoben › Klášter dominikánů

Klášter dominikánů

byl založen v severovýchodním rohu města; místo pro něj bylo vyčleněno ihned v době založení města, jak vyplývá z dochované listiny z roku 1280. V severozápadním rohu bylo založeno sídlo výše zmíněné významné rodiny Dümmerstorfferů, které bylo později přestavěno na zeměpanský zámek.

Nejvýznamnější stavbou z doby založení města byl nejspíše dominikánský klášter. Přestavěný závěr kostela dominikánů v Leobenu patří svým charakterem do závěrečných let vlády zakladatele města Přemysla Otakara II. Klášterní kostel byl jednolodní, plochostropý, na východní straně na loď navazoval dlouhý presbytář zaklenutý třemi poli klenby s pětibokým závěrem. V letech 1856 a 1870 byl klášterní kostel přestavěn pro potřeby soudu, jemuž sloužil do roku 2005.  Po roce 2007 byly části původního kláštera přestavěny a jsou součástí obchodního centra a kavárny.

nahoru