Půdorys

Základem půdorysu nového městečka byla dlouhá ulice vedoucí od jihozápadu, která se rozšiřovala ve velké náměstí a dále pokračovala již rozdělená, přičemž každá z obou paralelních ulic vycházela ze severních rohů náměstí. Západnější vedla k areálu hradu, východnější mířila k mostu přes Staromlýnské rameno Labe a dále k přechodu přes řeku. Do prostoru náměstí byl později vestavěn farní kostel a na severní straně náměstí postavena radnice.

Městečko bylo založeno původně na ostrově, který byl ze severní a západní strany obtékán dnes již zaniklým Staromlýnským ramenem Labe a z východní a jižní strany Mlýnským potokem. Dnes je tok Labe výrazně regulován.


Další
nahoru