FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTUherský Brod › Historie 16. a 17. století

Historie 16. a 17. století

Uherský Brod zaznamenal v 16. století velký rozvoj a doslova renesanční rozkvět. Tehdy se město stalo centrem luteránů a Jednoty bratrské, kdy tudy působil Pavel Kyrmezer i Vavřinec Benedikt z Nudožer a kde se v roce 1592 zřejmě narodil i největší pedagog kulturní Evropy Jan Amos Komenský, jenž zde chodil do školy. Tehdy se město bylo utrakvistickým a luteránským duchovním a vzdělávacím centrem, Naopak století sedmnácté bylo pro město nejhorším v celé jeho historii – od přepadů vojsky Štěpána Bočkaje přes opakované ničení ve třicetileté válce až po vypálení v létě 1683 Imrichem Tökölym, vyhánění protestantů i židů. Tehdy byla z velké části pobita i silná místní židovská komunita, jejíž úplný a nedobrovolný odchod z města přinesl leden 1943.

nahoru