Opevnění

Předpokládá se, že kamenné hradby byly postaveny v první polovině 14. století. Roku 1421 město dobyli husité, kteří hradby zpevnili.

O podobě hradeb se dovídáme z Merianovy veduty, která vznikla roku 1642. Na ní vidíme vyšší vnitřní hradbu zpevněnou válcovými věžemi a nižší parkánovou hradební zeď, která byla doplněna dvěma mohutnými vysokými válcovými dělostřeleckými baštami, jež byly postaveny nejspíše až v 16. století. Jedna z nich stávala u farního kostela v západním nároží města, druhá u zámku v jižním nároží města. Před parkánovou zdí byl ještě suchý příkop, jihozápadní stranu města chránila také řeka Bystřice. Pře přestavbě Šlikovského zámku a stavbě tzv. Lauenburského zámku na konci 17. století ztratila bašta v jižním nároží obranný smysl a následně zanikla.

Do města se vcházelo dvěma branami. Na jižní straně města, v místech kde sousedily budovy Šlikovského a Lauenburského zámku, stávala Dolní brána. Po požáru roku 1795 byla přestavěna a dochovala se dodnes. Horní brána na severní straně města, která stávala v místech nároží dnešních ulic Husovy a Dlouhé, byla po roce 1795 také opravena, ale po roce 1848 byla zbořena. Při stavebních pracích roku 1997 byly odkryty její základy a následně vyznačeny v dlažbě náměstíčka.

Do dnešní doby se z opevnění dochovala na západní straně města pod farním kostelem dolní část Prašné věže a přilehlé části hradebních zdí, malé zbytky hradeb je možné vidět i u zámku.


Předchozí
Další
nahoru