FENOMEN MĚST › Století měst

Století měst

Za čtvrtstoletí vlády Přemysla Otakara II., ve druhé polovině 13. století, přibylo jen v českých zemích prokazatelně více než 30 královských měst.

Třinácté století je v našich dějinách výjimečné. Vládou přemyslovských králů, příchodem originálního gotického stylu a také velkým množstvím nově založených měst. Až do poloviny 13. století u nás mnoho skutečných měst nebylo. Vedle Prahy, Brna, Olomouce, a Znojma jen například Hradec Králové, Bruntál, Uničov, Žatec, Most, Hodonín.

Za Přemysla Otakara II. probíhalo zakládání královských měst v rychlém tempu. Tato města byla přímo spojena s osobou vládnoucího panovníka. Zatímco na sklonku vlády Přemysla Otakara I. (zemřel 1230) bylo na českém území asi jen 13 královských měst, v roce 1306, kdy Přemyslovci vymřeli, existovala v českém království síť 252 královských a poddanských měst a městeček.


Předchozí
Další
nahoru