FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTŽitava › Ronovci

Ronovci

Ronovci, tedy Jindřich a Častolov ze Žitavy, stáli v době vzpoury kralevice Přemysla proti králi Václavovi na straně krále. Častolovovi stejnojmenní synové Jindřich a Častolov jsou známí Ronovci  z doby vlády Přemysla Otakara II. Tento rod získal Žitavsko patrně jako zeměpanskou kastelánii v době vlády krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty. V letech 1232 – 1237 byl Jindřich z rodu Ronovců kastelánem hradu v nedalekém Budyšíně, společně se svým bratrem Častolovem využil doby a za pomoci českého panovníka Václava I. získal zdejší území zahrnující také hrad s osadou. V listinách se pak noví majitelé podepisovali s přídomkem de Sitavia. Roku 1248 je Jindřich z rodu Ronovců uváděn již jako purkrabí ze Žitavy. Ronovci Žitavu na nátlak krále opustili v roce 1263.


Předchozí
nahoru