AKTIVITYDesetiletí měst › Setkání měst (2018)

Setkání královských přemyslovských měst 2018

V hlavním městě Praze se ve dnech 1. a 2. června 2018 uskutečnilo setkání představitelů měst a krajů, občanů a příznivců skupiny historických měst založených zejména v období vlády Přemysla Otakara II. Od jeho smrti v roce 2018 uplyne 740 let.

Pod záštitou arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky,  biskupa českobudějovické diecéze Vladimíra Kročila, prezidenta republiky Miloše Zemana, za podpory Arcibiskupství pražského, Ministerstva kultury ČR, Hlavního města ČR Prahy, Asociace krajů ČR, Jihočeského kraje, Notářské komory se uskutečnilo dvoudenní setkání představitelů královských měst založených v době posledních Přemyslovců. Setkání zahájil kardinál Dominik Duka, místopředseda senátu ČR Jiří Šesták a další hosté. Na setkání mimo jiné promluvila náměstkyně ministra kultury paní Anna Matoušková, předseda společnosti Vyšehrad z.s. Jan Kotous, profesor Josef Žemlička a Václava Kofránková. V rámci akce byla v Letním refekráři Strahovského kláštera zahájeny výstavy „Česká státnost“ v dílech Františka Doubka a "Přemysl Otakar II. – král, rytíř a zakladatel". Schváleno bylo i Memorandum  "Desetiletí Otakarových měst 2018 - 2028" o spolupráci Otakarových měst.

V podvečer prvního dne setkání kardinál Duka celebroval slavnostní requim za Přemysla Otakara II. v katedrále Sv. Víta.

Celou akci připravilo Studio JR s.r.o. s pomocí spolku Města Otakarova z.s., Společnosti Vyšehrad z.s. a za přispění Notářské komory ČR. Prostory pro konferenci poskytlo Arcibiskupství pražské.

Program:

Pátek 1. června 2018 – Arcibiskupský palác v Praze, Hradčanské náměstí 16

10,00     Arcibiskupský palác v Praze – sál kardinála Josefa Berana

              zahájení setkání a přivítání hostů

              Mgr. Miroslav Mareš

              Mgr. Jiří Reiniš, hlavní organizátor "Setkání"

10,15    slavnostní promluva kardinála Dominika Duky, O.P.

10, 45   zdravice JUDr. Jana Kotouse, předsedy Společnosti Vyšehrad z.s.

              náměstkyně ministra kultury ČR, PhDr. Anna Matoušková, „Historická sídla a naše novodobá státnost“

              zdravice místopředsedy Senátu ČR, Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D.

11,15     Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., přednáška „Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věků – odkaz české státnosti“

12,30     občerstvení

14,30     Strahovský klášter – slavnostní zahájení výstav

              „Česká státnost“ autora Františka Doubka

              „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel“

18,00     Katedrála Sv. Víta, Václava a Vojtěcha –  Slavnostní requiem za českého krále Přemysla Otakara II.

20,00     slavnostní večer v Arcibiskupském paláci, hudební atmosféru zajistil soubor Cantus Firmus České Budějovice

Sobota 2. června 2018 – Arcibiskupský palác v Praze, Hradčanské náměstí 16

9,30       PhDr. Václava Kofránková Ph.D. – „Imago Regis – Obraz krále“

10,30 – 12,00

              JUDr. Svatomír Mlčoch – prezentace spolku „Města Otakarova“

              Ing. Václav Chroust, místostarosta města Klatovy

              Mgr. Metoděj Chrástecký, ředitel muzea, Hlučín

              Ing. Aleš Kozák, ředitel institutu „Pro památky“

              Dr. Petr Skácel, Marchegg              

              a další

12,30     občerstvení

13,00     organizovaná prohlídka Pražského hradu

nahoru