Přemysl II. › Pohřební korunovační klenoty

Pohřební korunovační klenoty

Při průzkumu tumby hrobu Přemysla Otakara II. v Saské kapli byla geofyzikálním průzkumem zjištěna pod její podlahou dutina.  13. prosince 1976 byla tato dutina otevřena. Měla rozměry 92 x 43 cm a hloubku 44 cm. Její tři stěny tvořily hladce osekané pískovcové kvádry, čtvrtou základové zdivo katedrály. Na dně ležela nezdobená dubová truhlice o velikosti 86 x 32 x 31 cm. Obsahovala balík látek s rozpadlými neanatomicky uloženými kosterními pozůstatky. Na lebce krále spočívala koruna, vpravo od lebky leželo žezlo a říšské jablko. Mezi čelistmi byla objevena olověná autentika s textem:

HIC IACET PRZEMISL ALIAS OTAKARUS

REX BOHEMIAE ET AUSTRIE, STIRIE,

CARINTHIE DUX, MARCHIO MORAVIE

ET DOMINUS PORTUS NAONIS

FILIUS WENCELSAI REGIS

(Zde leží Přemysl, jinak Otakar, král český a rakouský, štýrský, korutanský vévoda, markrabě moravský a pán naonského přístavu, syn krále Václava)

Pohřební královské insignie nalezené v Přemyslově hrobě pravděpodobně kopírují dnes již neexistující původní přemyslovské korunovační klenoty, známé z ikonografických vyobrazení a zmínek v různých textech a nelze dokonce vyloučit, že žezlo je reálným panovnickým žezlem používaným královým synem Václavem II. 

Koruna

Je zhotovena ze stříbrného pozlaceného plechu. Je vysoká 17 cm a má průměr 17,4 cm. Je snýtovaná z osmi obdélníkových plechů, zakončených střídavě lilií a křížem a zdobených tepaným rozvilinovým motivem. Na přední straně koruny je přinýtovaný pásek s nápisem: HIC SUNT OSSA OTAKARI ONCLITI REGIS BOHEMIAE QUINTY (toto jsou kosti Otakara, vznešeného pátého krále českého). Uvnitř koruny jsou k obvodovým plátům přinýtovány obloukové pásy, na jejichž křížení uprostřed koruny je připevněna šestiboká rozeta, připomínající květ bodláku.

Žezlo

Je mimořádně oceňováno pro své dokonalé provedení. Má délku 48 cm. Šestiboká tyč končí hlavicí mistrovsky sestavenou ze šesti listů a granulované šištice. Vzhledem ke kvalitě zhotovení i vyšší jakosti stříbra není vyloučeno, že v případě žezla nejde o insignii zhotovenou za účelem uložení do hrobu, ale přímo o žezlo užívané králem Václavem II., který tímto darem uctil otcovu památku.

Jablko

Je vysoké necelých 15 cm a tvoří jej dvě duté stříbrné pozlacené polokoule průměru 10,5 cm spojené naletovaným páskem. Na vrcholu jablka je rovnoramenný křížek vyztužený trnem, který prochází celým jablkem a vespod se rozdvojuje.

https://c-budejovice.cz/zivotni-pribeh-premysla-otakara-ii-cast-devata

Podoba jeho současného náhrobku v katedrále byla vytvořena již Petrem Parléřem ve 14. století. Když byl náhrobek v roce 1976 naposledy otevřen, nacházela se uvnitř jednoduchá dubová truhlice s kosterními pozůstatky. Ty zdobily pohřební korunovační klenoty – koruna, jablko a žezlo z doby uložení nebožtíka do baziliky. Nápis na  kovové autentice zněl :

HIC IACET PRZEMISL ALIAS OTAKARUS, REX BOHEMIAE ET AUSTRIE, STIRIE, CARINTHIE DUX, MARCHIO MORAVIEET DOMINUS PORTUS NAONIS, FILIUS WENCELSAI REGIS.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_korunova%C4%8Dn%C3%AD_klenoty#Koruny_přemyslovských_králů

nahoru