Půdorys

Ve tvaru písmene „D“ podmíněn tím, že ze západní strany město obtéká říčka Bystřice a tím došlo k „seříznutí“ oválného půdorysu. Střední osa probíhá středem města ve směru severozápad – jihovýchod. Ve středu této osy bylo vytyčeno dlouhé obdélné náměstí, které je obehnáno dvěma okružními ulicemi. Cesta vycházející z horního (severního) rohu náměstí vedla severozápadním směrem do Klášterce nad Ohří. Ještě před branou z ní odbočovala větev vedoucí do Hroznětína a dále do Saska. Z dolního (jižního) konce města vedla jedna cesta jihovýchodním směrem do Velichova a druhá cesta na jih do Karlových Varů a Lokte. Díky této situaci mají ortogonální charakter jen krátké uličky vycházející z jižní části náměstí. 


Další
nahoru