FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTDomažlice › Klášter augustiniánů – eremitů

Klášter augustiniánů – eremitů

Augustiniánský konvent byl založen pravděpodobně Přemyslem Otakarem II. nedlouho po vzniku nového města, i když k vlastní fundaci kláštera došlo až roku 1287 Václavem II. a jeho manželkou Jitkou, jak nám dokládá stvrzovací listina pražského biskupa Tobiáše z Bechyně z ledna roku 1288. Do konce 14. století byl postaven gotický trojlodní kostel s dlouhým chórem, který byl větší než kostel dnešní. Roku 1420 poškodili rozvíjející se klášter husité. Klášter byl vypálen a většina mnichů údajně povražděna; uchráněn zůstal jen klášterní kostel. V letech 1434 - 1530 tu existovala velmi malá komunita augustiniánů, která zaniká roku 1530 odchodem posledního řeholníka jménem Jan do jeho rodného Horšovského Týna. Následně budovy kláštera získalo město, ale místo, aby je opravilo, bylo zdivo někdejších klášterních stavení rozebíráno a využíváno ke stavbě městských i soukromých budov. Augustiniáni se do zdevastovaného klášterního areálu vrací až roku 1621. Roku 1671 se započalo s výstavbou nového konventu. K rozšiřování kláštera došlo i v 18. století, zejména v souvislosti s jeho poškozením při požáru města roku 1747. Klášterní budovy, které byly postaveny po něm, se dochovaly v této podobě do dnešních dnů. Dnes si tyto prostory pronajímá od augustiniánů, jimž byl klášter v restituci vrácen, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha. Klášterní kostel nebyl až do požáru roku 1747 nijak výrazně poškozen. Během požáru byl zničen krov, který shořel, a klenby i stavba samotná byly poškozeny natolik, že v červnu roku 1769 byl kostel stržen a demolován. Domažlice tak přišly o další cenou středověkou památku a původní klášterní kostel byl nahrazen barokní novostavbou vybudovanou zřejmě podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Poslední velká přestavba, při níž klášterní kostel získal současnou podobu, probíhala v letech 1828 – 1832. Cenná pozdně gotická socha Madony se dnes nachází v kostele sv. Tomáše při klášteře augustiniánů v Praze.

více na: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_5851

nahoru