FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTUherský Brod › uherskobrodský hrad

uherskobrodský hrad

Údaje o opravách a přestavbě fortifikace pocházejí až z 16. století a bohužel chybí i dobové zmínky o založení zeměpanského hradu v 11. století na místě někdejší tvrze. V srpnu 1335 zde cestou do Trenčína pobyl markrabě Karel. První prokazatelná písemná zmínka pochází z 25. 3. 1338, kdy Karel daruje místním dominikánům louku patřící k hradu. V roce 1510 na hradě přespal Vladislav Jagellonský se synem Ludvíkem. Hrad odolal uherským nájezdům, až byl posléze vypálen při vpádu Švédů a Valachů v létě 1643. To však již Uherský Brod dávno pozbyl výsad města královského, když byl 1506 Vladislavem Jagellonským předán do držby pánů z Kunovic a posléze roku 1611 přešel do rukou rodu Kouniců.

nahoru