FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTMoravský Krumlov › Vývoj města

Vývoj města

V době husitských válek stála vrchnost i měšťané na straně husitů, kteří tu měli i posádku, takže město bylo uchráněno před škodami. V této době Moravský Krumlov opustili němečtí rytíři, augustiniáni i většina Němců. Po husitských válkách byla většina obyvatel města českého a nekatolického původu. V 16. století byl Moravský Krumlov jedním z nejvýznamnějších center Jednoty bratrské a existovala tu i luteránská modlitebna.

Za třicetileté války bylo město těžce poškozeno. Škody způsobil odchod mnoha nekatolíků, požár roku 1630 i několikaměsíční pobyt Švédů roku 1645. Mírná prosperita Moravského Krumlova trvala po dobu celého 18. století i počátku 19. století. Zastavena byla až ve 30. letech 19. století, protože město bylo odříznuto od průmyslového rozvoje, což platilo až do konce století. K dalšímu rozvoji města došlo koncem 19. století. Od této doby byl zastavován prostor jižního meandru a postupně další okolí historického jádra města, byla postavena řada veřejných budov. Ve dnech 7. a 8. května 1945 bylo město zbytečně a nesmyslně bombardováno Sovětskou armádou. Z celkového počtu 502 domů bylo zasaženo celkem 383 z nich, z toho 114 domů bylo zcela zničeno včetně špitálního kostela a synagogy.


Předchozí
nahoru