FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTHlučín › Zámek

Zámek

Na místě dnešního zámku stávala pozdně gotická tvrz, která je v písemných pramenech poprvé doložena roku 1439. Její zdivo snad dnes tvoří jádro jižního křídla zámku. Roku 1525 byli jejími majiteli páni ze Zvole, kteří ji nechali přestavět; důkazem je dodnes dochovaný pozdně gotický portál s tímto letopočtem. Hlučínská tvrz měla být náhradou za hrad Landek, který byl koncem 15. století zničen uherskými vojsky.

Přeměna tvrze na zámek byla zahájena v pozdním 16. století, kdy bylo postaveno východní (dnes prostřední) křídlo s dvorními arkádami. Později byly tyto arkády zazděny, ale neví se jistě, zda se tak stalo po požáru roku 1621 nebo až při přestavbě zámku roku 1733. Opravy po požárech byly provedeny v letech 1616 a 1621. Roku 1733 bylo přistavěno nové severní křídlo a jižní křídlo bylo rozšířeno. V průběhu 19. a 20. století prošel zámek dalšími stavebními úpravami, při nichž byly stírány prvky starší stavby (např. zbořena hodinová věž a ubourány části jižního křídla zámku). V minulosti bylo na zámku sídlo vrchnosti, městské a vojenské správy nebo učňovské školy. Nyní je ve vlastnictví města Hlučína, které zámek rekonstruovalo. Jeho prostory jsou využívány ke kulturním účelům, sídlí tu Muzeum Hlučínska, informační centrum, městská knihovna a příjemný odpočinek nabízí také Literární čajovna.

Dnes se budova zámku skládá ze tří nestejně dlouhých křídel postavených na půdorysu písmene „U“. Hlavní vchod do zámku vede hrotitým obloukem s jednoduše profilovaným ostěním. Nad portálem je deska s letopočtem 1525. Zvenku jsou zdi zpevněny nízkými opěráky. Před hlavním vstupem jsou dochované zbytky příkopu.

nahoru