FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTNymburk › Půdorys

Půdorys

Pozoruhodný a neobvyklý oválný půdorys města je mj. spoluurčen cestami, které se sbíhaly na pravém břehu Labe v místech, kde byl přechod přes řeku. Jeho původním komunikačním jádrem je dnešní Kostelní náměstí, které se nachází v prostoru staršího zaniklého hradiště. V jeho středu byl postaven farní kostel. Z něho vybíhají tři hlavní komunikace: směrem na západ cesta na Lysou nad Labem a Prahu, severozápadním směrem vede cesta do Mladé Boleslavi a severním směrem do Jičína. Díky paprskovitému uspořádání hlavních ulic se Nymburk výrazně odlišuje od jiných měst založených v téže době, jejichž ulice se většinou protínaly v pravých úhlech. Do areálu nově založeného města bylo pojato starší hradiště, jehož příkop zanikl až v průběhu 14. století. Existence hradiště v areálu města je na půdorysu jasně patrná, prozrazuje jej ovál, který je na severozápadní straně vymezen obloukem Palackého ulice a navazující částí ulice Na Rejdišti, která ještě v 19. století zachovávala pomístní označení Am Graben, tedy Na Příkopech.

Ve středověku bylo významnějším náměstím právě Kostelní náměstí, nejen proto, že tu byl postaven kostel, ale v jeho sousedství nad řekou existoval i královský městský hrad založený současně s městem, podle něhož dostal Nymburk jméno.

Velké lichoběžníkové náměstí se stalo živoucím centrem města nejspíše až později, v době, když byl zřízen nový most jižně od náměstí a jeho plocha se stala živým tržištěm. Poloha a tvar náměstí byly určeny jednak existencí staršího hradiště obklopeného příkopem, jednak průběhem hlavních ulic vedoucích k městským branám. Rozloha města obehnaného hradbami byla cca 16,3 hektaru.


Předchozí
Další
nahoru