FENOMEN MĚSTPROFILY MĚSTPísek › Hradby

Hradby

Hlavní hradba byla vyzdívána z místní ruly do výšky kolem sedmi metrů, široká byla více než dva metry a zakončena byla ochozem s cimbuřím. Po zazdění původního cimbuří byla navýšena o další asi tři metry. Hradbu zpevňovaly bašty a v severovýchodním rohu opevnění stávala válcová věž zvaná Baba. S výjimkou západní strany města, kde byl skalnatý sráz nad řekou, chránil město ještě čtyři až šest metrů hluboký příkop, který obíhal město od řeky k řece, val a nižší parkánová zeď. Příkop se napouštěl ještě v první polovině 19. století vodou z potoků tekoucích východně a severovýchodně od města. Vstup do města byl možný třemi branami o několik podlažích, s lomeným portálem a padacím mostem. Cesta vycházející z náměstí podél hradu mířila k Pražské (Dolní) bráně a dále na kamenný most, po přechodu Otavy jedna její větev vedla na Plzeň, druhá na Prahu. Cesta, která vedla skrz Putimskou bránu v jihozápadním rohu opevnění, vedla dále do Kestřan, Strakonic a Prachatic. V jihovýchodní části opevnění, na nejvýše položeném místě, stávala Týnská (Horní) brána. V její blízkosti stával městský farní kostel, jehož věže plnily také funkci strážní hlásky. V průběhu 19. století byla většina hradeb a všechny tři brány zbourány, do dnešní doby jsou z opevnění dochovány jen jeho zbytky v rozsahu asi jedné třetiny původní délky. Písecké raně gotické opevnění je jedním z nejstarších, které se v českých městech dochovalo.

nahoru